Uznávání a výkon soudních rozhodnutí

V případě, že soud vydal rozhodnutí, že má někdo povinnost Vám zaplatit určitou peněžitou částku nebo učinit určitý úkon (soudní rozhodnutí), a toto se nestane, případně takovou peněžitou částku neobdržíte, můžete soud požádat o výkon rozhodnutí.