Anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Hvis en domstol har afsagt en kendelse om, at en person skal betale dig en sum penge eller skal foretage en bestemt handling (dom), og dette ikke er sket, kan du anmode domstolen om at tvangsfuldbyrde dommen.