Αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Αν ένα δικαστήριο έχει κρίνει ότι κάποιος πρέπει να σας καταβάλει ένα χρηματικό ποσό ή να διενεργήσει μια συγκεκριμένη πράξη (δικαστική απόφαση) και αυτό δεν έχει συμβεί ή δεν έχετε εισπράξει τα χρήματα, ίσως θα πρέπει να ζητήσετε από το δικαστήριο να εκτελέσει την απόφαση.