Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine

Kui kohus on otsustanud, et keegi peab Teile maksma rahasumma või sooritama konkreetse toimingu (kohtuotsus), ja seda ei ole sooritatud või ei ole Te raha saanud, võite pöörduda kohtusse otsuse sundtäitmiseks.