Tiesas spriedumu atzīšana un izpilde

Ja tiesa ir nolēmusi, ka jums no kādas personas pienākas naudas summa vai šai personai jāveic kāda darbība, bet tā šo darbību nav veikusi vai nav jums samaksājusi, varat lūgt, lai tiesa nodrošina sprieduma izpildi.