Rikonoxximent u infurzar tad-deċiżjonijiet tal-qorti

Jekk qorti tiddeċiedi li xi ħadd għandu jħallsek ammont ta' flus jew li jwettaq azzjoni partikolari (sentenza) u dan ma għamilx dak li kellu jagħmel jew ma rċevejtx il-flus, tista’ tixtieq titlob lill-Qorti biex teżegwixxi d-deċiżjoni.