Erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen

Indien een rechter heeft besloten dat iemand u een geldbedrag moet betalen of anderszins een bepaalde actie moet ondernemen (rechterlijke beslissing) en u dit bedrag nog niet hebt ontvangen of de betreffende handeling nog niet is verricht, kunt u de rechter verzoeken om tenuitvoerlegging van de beslissing.