Съдебни процедури

Тук можете да намерите информация относно производствата по граждански и наказателни дела

Показване на повечеПоказване на по-малко

Когато участвате в граждански и наказателни дела, имате определени права. По всеки случай трябва да бъде сезиран компетентният съд и да бъдат спазени определени процедури и срокове.