Oikeudenkäyntimenettelyt

Tietoa yksityis- ja rikosoikeudellisiin asioihin liittyvistä oikeudellisista menettelyistä.

Näytä enemmänNäytä vähemmän

Yksityis- ja rikosoikeudellisten menettelyjen osapuolilla on tiettyjä oikeuksia. Kaikki tapaukset on käsiteltävä toimivaltaisessa tuomioistuimessa tiettyjä menettelyjä ja määräaikoja noudattaen.