Sudski postupci

Pronađite informacije o pravnim postupcima u građanskim i kaznenim predmetima

Prikaži višePrikaži manje

Kao stranka u građanskim i kaznenim predmetima imate određena prava. Svaki predmet mora se iznijeti pred nadležnim sudom uz poštovanje postupaka i rokova.