Domstolsförfaranden

Hitta information om de rättsliga förfarandena i tvistemål och brottmål

Visa merVisa mindre

Du har rättigheter i tvistemål och brottmål. Alla mål måste prövas av behörig domstol och förfaranden och tidsfrister måste iakttas.