Предприемане на съдебни действия

Подробна информация за предприемането на съдебни действия в ЕС

Показване на повечеПоказване на по-малко

Когато се завежда съдебно дело, е важно да се знае дали има възможност за медиация и ако няма такава възможност, каква процедура да се следва, в кой съд да се започне процедурата и какви формуляри да се използват.