Προσφυγή στη δικαιοσύνη

Λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαδικασία προσφυγής στη Δικαιοσύνη στην ΕΕ

Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Κατά την προσφυγή σε δικαστήριο είναι σημαντικό να γνωρίζετε αν υπάρχει δυνατότητα διαμεσολάβησης για τη διευθέτηση της υπόθεσης και, αν όχι, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε, σε ποιο δικαστήριο να ξεκινήσετε τη διαδικασία και ποια έντυπα να χρησιμοποιήσετε.