Gerechtelijke stappen

Gedetailleerde informatie over procederen in de EU

MeerMinder

Wanneer u een zaak voor de rechter wil brengen, is het belangrijk om te weten of er bemiddeling mogelijk is en, zo niet, welke procedure u bij welke rechtbank moet inleiden en met welke formulieren.