Вашите права

Различните страници с информация относно правата на гражданите на ЕС

Показване на повечеПоказване на по-малко

Хартата на основните права на Европейския съюз и конституционните системи на държавите членки гарантират основните права на гражданите на ЕС. Ако сте подсъдим по наказателно дело в ЕС, имате право да знаете правата си във всяка държава от ЕС във всички етапи от процеса — от фазата на разследване до следсъдебната фаза. Ако сте жертва на престъпление, можете да се осведомите кои права имате по време на процеса, дали имате право на обезщетение и, в случай че във ваша полза са били постановени мерки за защита, дали можете да продължите да се ползвате от тези мерки при пътуване или преместване в друга страна.