Teie õigused

Mitmesugused teabelehed Euroopa Liidu kodanike õiguste kohta

Näita rohkemNäita vähem

Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja liikmesriikide põhiseaduslikud süsteemid tagavad Euroopa Liidu kodanike põhiõigused. Kui Te olete süüdistatav kriminaalmenetluses ELis, siis on Teil õigus teada oma õigusi igas Euroopa Liidu liikmesriigis menetluse kõigil etappidel, alates uurimisest kuni kohtumenetluseni. Kui olete kuriteo ohver, võite saada teavet oma õiguste kohta menetluse käigus, selle kohta, kas Teil on õigus hüvitusele, ja juhul, kui Teie suhtes on võetud kaitsemeetmed, siis kuidas kanda need üle, kui reisite või asute elama muusse liikmesriiki.