Vaša prava

Različite informativne stranice koje se odnose na prava građana EU-a.

Prikaži višePrikaži manje

Temeljna prava građana EU-a zajamčena su Poveljom Europske unije o temeljnim pravima te ustavnim sustavima država članica. Ako ste tuženik u kaznenom predmetu u EU-u, imate pravo znati koja su vaša prava u svakoj državi članici EU-a u svim fazama postupka, od istrage do razdoblja nakon suđenja. Ako ste žrtva kaznenog djela, tijekom postupka možete se informirati o svojim pravima, imate li pravo na odštetu te, ako su vam određene zaštitne mjere, o tome kako ih možete prenijeti prilikom putovanja ili preseljenja u drugu državu članicu EU-a.