Az Ön jogai

Az uniós polgárok jogaira vonatkozó különböző tájékoztató oldalak

Több megjelenítéseKevesebb megjelenítése

Az Európai Unió Alapjogi Chartája és a tagállamok alkotmányos rendszerei biztosítják az uniós polgárok alapvető jogait. Amennyiben Ön egy büntetőjogi ügyben vádlott az EU-ban, jogában áll tudnia jogait valamennyi uniós tagállamban az eljárás valamennyi lépése vonatkozásában, a nyomozati szaktól a tárgyalást követő szakaszig. Amennyiben Ön egy bűncselekmény sértettje, itt informálódhat az eljárás során Önt megillető jogokról, arról, hogy jogosult-e kártérítésre, és ha védelmi intézkedéseket ítéltek meg az Ön javára, miként tudja őket áthelyezni, amennyiben egy másik uniós tagállamba utazik vagy költözik.