Drittijietek

Diversi paġni ta’ informazzjoni rigward id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE

Uri aktarUri inqas

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u s-sistemi kostituzzjonali tal-Istati Membri jiggarantixxu d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE. Jekk inti imputat f’kawża dwar id-drittijiet tal-liġi kriminali fl-UE, inti intitolat li tkun taf id-drittijiet tiegħek f’kull pajjiż tal-UE għal kull stadju tal-proċess, mill-fażi ta’ investigazzjoni sa wara l-ġuri. Jekk inti vittma ta’ reat, allura tkun tista’ tkun taf x’inhuma d-drittijiet tiegħek matul il-proċess, jekk tikkwalifikax għal kumpens u, jekk tkun ingħatajt miżuri protettivi, kif dawn tittrasferihom meta tivvjaġġa jew tiċċaqlaq f’pajjiż ieħor tal-UE.