Uw rechten

Diverse informatiepagina's over de rechten van EU‑burgers

MeerMinder

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de grondwettelijke stelsels van de lidstaten waarborgen de grondrechten van de EU-burgers. Indien u een verdachte bent in een strafzaak in de EU, dan hebt u het recht uw rechten in elk EU-land te kennen in elke fase van de procedure, van de onderzoeksfase tot na het proces. Indien u het slachtoffer bent van een misdrijf, dan kunt u informatie krijgen over uw rechten tijdens de procedure, vernemen of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding en, als er beschermingsmaatregelen zijn getroffen, hoe u deze maatregelen kunt overdragen wanneer u naar een ander EU‑land reist of verhuist.