Vaše práva

Rôzne stránky týkajúce sa práv občanov EÚ

Zobraziť viacZobraziť menej

Základné práva občanov EÚ zaručuje Charta základných práv Európskej únie a ústavné systémy členských štátov. Ak ste obvinenou osobu v trestnoprávnom prípade v EÚ, potom ste oprávnený/-á poznať svoje práva v každej krajine EÚ v súvislosti s každým krokom procesu, od vyšetrovacej fázy až po stav po súdnom procese. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, potom môžete nájsť informácie o vašich právach v priebehu procesu, či máte nárok na náhradu škody a ak vám boli poskytnuté ochranné opatrenia, ako ich preniesť pri cestovaní alebo presťahovaní sa do inej krajiny EÚ.