Lovgivning og retspraksis

Lovgivning og retspraksis, der gælder for EU-borgere

Vis mereVis mindre

Lovgivningen i EU og i Unionens medlemsstater sikrer borgernes grundlæggende rettigheder og friheder. Hvert land har sine egne love, sin egen retsorden og sine egne forfatningsmæssige krav. Alle medlemsstaterne er desuden bundet af EU-retten og folkeretten. Retspraksis består af de afgørelser, der træffes af domstolene, når de fortolker lovgivningen i konkrete retssager. Afgørelserne findes i databaser. Der er som regel gratis adgang hertil, men der skal betales et gebyr for at søge i visse databaser.