Νομοθεσία και νομολογία

Νομοθεσία που ισχύει για τους πολίτες της ΕΕ και νομολογία.

Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Η νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών της διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Κάθε χώρα διαθέτει δικό της δίκαιο, νομικό σύστημα και συνταγματικές προδιαγραφές. Επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη δεσμεύονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο. Η νομολογία απαρτίζεται από τις αποφάσεις που εκδίδουν τα δικαστήρια κατά την ερμηνεία της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην εκάστοτε υπόθεση. Οι αποφάσεις διατίθενται σε βάσεις δεδομένων που παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης. Η πρόσβαση στις περισσότερες εξ αυτών είναι δωρεάν, αλλά για ορισμένες απαιτείται πληρωμή.