Zakonodavstvo i sudska praksa

Mjerodavno zakonodavstvo za građane EU-a i presude iz sudske prakse

Prikaži višePrikaži manje

Zakonodavstvom u EU-u i njegovim državama članicama jamče se temeljna prava i slobode građana. Svaka zemlja ima vlastito pravo, pravni sustav i ustavne odredbe. Također, sve države članice obvezuju pravo Europske unije i međunarodno pravo. Sudska praksa sastoji se od odluka sudova pri tumačenju prava koje se primjenjuje na predmet. Odluke su dostupne u pretraživim bazama podataka. Pristup je uglavnom besplatan, ali korištenje nekim bazama podataka naplaćuje se.