Tiesību akti un judikatūra

Attiecībā uz ES iedzīvotājiem piemērojamie tiesību akti un tiesu spriedumi

Rādīt vairākRādīt mazāk

ES un tās dalībvalstu tiesību akti garantē iedzīvotāju pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Katrai valstij ir savas tiesības, tiesību sistēma un konstitucionālo tiesību normu prasības. Turklāt visām dalībvalstīm ir saistošas Eiropas Savienības tiesības un starptautiskās tiesības. Judikatūra sastāv no tiesu nolēmumiem, kuros interpretētas attiecīgajā lietā piemērotās tiesību normas. Nolēmumi ir pieejami datubāzēs, kurām ir meklēšanas iespējas. To vairākums ir pieejams bez maksas, tomēr par dažu datubāzu izmantošanu ir jāmaksā.