Právne predpisy a judikatúra

Platné právne predpisy pre občanov EÚ a súdna judikatúra

Zobraziť viacZobraziť menej

Právnymi predpismi v EÚ a jej členských štátoch sa zaručujú základné práva a slobody občanov. Každá krajina má svoje vlastné právo, právny systém a ústavné požiadavky. Všetky členské štáty sú okrem toho viazané právom Európskej únie a medzinárodným právom. Judikatúra pozostáva z rozhodnutí súdov pri výklade práva, ktoré sa uplatňuje v jednotlivých prípadoch. Rozhodnutia sú dostupné vo vyhľadávacích databázach. Väčšina z nich sú bezplatné, za niektoré databázy je však potrebné platiť.