Zakonodaja in sodna praksa

Zakonodaja, ki se uporablja za državljane EU, in sodna praksa sodišč.

RazširiSkrči

Z zakonodajo v EU in njenih državah članicah so državljanom zagotovljene temeljne pravice in svoboščine. Vsaka država ima svoje lastno pravo, pravni sistem in ustavne zahteve. Poleg tega vse države članice zavezujeta pravo Evropske unije in mednarodno pravo. Sodno prakso sestavljajo odločbe sodišč, sprejete pri razlagi prava, ki se uporablja v zadevah. Odločbe so na voljo v podatkovnih zbirkah z možnostjo iskanja. Večina teh zbirk je brezplačnih, za dostop do nekaterih pa je treba plačati.