Обучения, съдебни мрежи и агенции

Мрежи за съдебно обучение и професионални мрежи

Show moreShow less

Европейското съдебно обучение представлява обучение по материално и процесуално право на ЕС за практикуващи юристи и подобряване на техните знания и осведоменост за националните съдебни системи в други държави членки. Съдиите и прокурорите, отговарящи за прилагането на правото на Съюза, се ползват с приоритет. Европейското съдебно обучение обаче е от съществено значение и за други практикуващи юристи, като например съдебни служители, адвокати, съдебни изпълнители, нотариуси, медиатори. В зависимост от своята професия и специфични нужди практикуващите юристи могат да се обърнат към различни мрежи или организации, организиращи подходящи обучения.