Mācības, tiesiskās sadarbības tīkli un aģentūras

Tiesiskā apmācība (tiesu iestāžu darbinieku apmācība) & profesionāļu tīkli

Rādīt vairākRādīt mazāk

Eiropas tiesiskā apmācība ietver praktizējošo juristu mācības par ES materiālo tiesību un procesuālo tiesību aktiem, kā arī viņu zināšanu un izpratnes uzlabošanu par citu dalībvalstu tiesu sistēmām. Prioritāra ir to tiesnešu un prokuroru apmācība, kuri ir atbildīgi par ES tiesību normu īstenošanas nodrošināšanu. Tomēr Eiropas tiesiskā apmācība ir būtiska arī citiem praktizējošiem juristiem, piemēram, tiesu darbiniekiem, advokātiem, tiesu izpildītājiem, notāriem un mediatoriem. Atkarībā no viņu konkrētās profesijas un ar to saistītajām vajadzībām, praktizējošie juristi var vērsties pie kāda no tīkliem vai organizācijām, kuri organizē attiecīgu apmācību.