Taħriġ, networks ġudizzjarji u aġenziji

Taħriġ ġudizzjarju u networks professjonali

Uri aktarUri inqas

It-taħriġ ġudizzjarju Ewropew jinvolvi t-taħriġ tal-ġuristi fil-leġiżlazzjoni sostantiva u proċedurali tal-UE u t-titjib tal-għarfien tagħhom ta’ sistemi ġudizzjarji nazzjonali fi Stati Membri oħra u s-sensibilizzazzjoni tagħhom dwarhom. Tingħata prijorità lill-imħallfin u lill-prosekuturi responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew huwa wkoll essenzjali għal ġuristi oħrajn, bħall-persunal tal-qorti, l-avukati, is-solicitors (avukati li ma jipprattikawx il-qorti), il-marixxalli tal-qorti, in-nutara u l-medjaturi. Il-ġuristi jistgħu japplikaw għal xi wieħed jew ieħor min-networks jew organizzazzjonijiet li jorganizzaw it-taħriġ rilevanti, skont il-professjoni jew il-ħtiġijiet partikolari tagħhom.