Programe de formare, rețele și agenții judiciare

Formare judiciară și rețele ale profesioniștilor în domeniul dreptului

Mai multMai puțin

Formarea judiciară europeană presupune formarea practicienilor din domeniul dreptului pe teme legate de dreptul material și procedural al UE, precum și îmbunătățirea cunoștințelor de care aceștia dispun și a gradului lor de sensibilizare cu privire la sistemele judiciare naționale din alte state membre. Se acordă prioritate judecătorilor și procurorilor care asigură respectarea dreptului Uniunii Europene, însă formarea judiciară europeană este esențială și pentru ceilalți practicieni din domeniul dreptului, cum ar fi personalul instanțelor, juriști, avocați, executori judecătorești, notari și mediatori. În funcție de profesia și de nevoile specifice ale practicienilor în domeniul dreptului, aceștia se pot înscrie în rețelele sau organizațiile care organizează cursuri de formare relevante.