Odborná príprava, justičné siete a agentúry

Odborná justičná príprava a profesionálne siete

Zobraziť viacZobraziť menej

Európska odborná justičná príprava zahŕňa prípravu odborníkov pracujúcich v oblasti práva týkajúcu sa hmotného a procesného práva EÚ a zlepšovanie ich znalostí a povedomia o národných systémoch spravodlivosti v ostatných členských štátoch. Prednosť majú sudcovia a prokurátori zodpovední za presadzovanie práva Európskej únie. Európska odborná justičná príprava je však dôležitá aj pre iných odborníkov v oblasti práva, ako sú napríklad zamestnanci súdu, právnici, advokáti, súdni úradníci, notári a mediátori. Odborníci v oblasti práva môžu v závislosti od svojho povolania a konkrétnych potrieb podať žiadosť do jednej alebo ďalších sietí alebo organizácií, ktoré organizujú príslušnú odbornú prípravu.