Utbildning, rättsliga nätverk och rättsliga organ

Rättslig utbildning & nätverk för rättstillämpare

Visa merVisa mindre

Genom en europeisk rättslig utbildning fortbildas rättstillämpare i EU:s materiella rätt och processrätt och får bättre kunskap och medvetenhet om rättsväsendet i andra EU-länder. Förtur ges domare och åklagare som ansvarar för tillämpning av EU-rätten. Men den europeiska rättsutbildningen har också av stor betydelse för andra rättstillämpare, t.ex. domstolspersonal, advokater, exekutionstjänstemän, notarier och medlare. Beroende på typ av yrke och särskilda behov kan rättstillämpare vända sig till andra nätverk eller organisationer som anordnar relevant utbildning.