Kako se može izvršiti sudska odluka?

Kada se spor rješava na sudu, na kraju postupka potrebno je provesti dva koraka.  Sud najprije mora donijeti presudu, a potom je tu presudu potrebno izvršiti u praksi.

Kako biste drugu stranku (tuženika ili dužnika) prisilili na poštovanje presude (primjerice, kako bi druga stranka platila dug), morat ćete se obratiti tijelima za provedbu zakona. Samo su ta tijela ovlaštena prisiliti dužnika da plati, po potrebi uz policijsku intervenciju.

Prema Uredbi Bruxelles I (preinačena) kojom se uređuje priznavanje i izvršenje presuda u prekograničnim predmetima, ako je u jednoj državi članici Unije izdana izvršiva presuda, možete se obratiti tijelima za provedbu zakona u drugoj državi članici u kojoj, primjerice, dužnik ima imovinu, a da pritom nije nužno provesti posredni postupak (Uredbom se ukida postupak „egzekvature”). Dužnik protiv kojeg se traži izvršenje može se obratiti sudu i zatražiti odbijanje izvršenja. Nazive i lokacije nadležnih sudova i sudova kojima se možete žaliti u daljnjem tijeku postupka potražite ovdje.

Svrha izvršenja načelno je povrat novčanih iznosa, no izvršenjem se može provesti i neka druga vrsta obveze (obveza da se nešto učini ili ne učini, npr. obveza isporuke robe ili uzdržavanje od smetanja posjeda).

U prekograničnim građanskim predmetima mogu se primjenjivati različiti europski postupci (primjerice europski platni nalog, europski postupak za sporove male vrijednosti i europski nalog za izvršenje), no u okviru svih tih postupaka presuda se mora provesti u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima odgovarajuće države u kojoj se presuda provodi (obično je to država u kojoj dužnik živi ili u kojoj ima imovinu).

Ako želite zatražiti izvršenje, u praksi morate imati izvršivu ispravu (sudsku presudu ili javnu ispravu). Postupci provedbe i tijela koja ih provode (sudovi, agencije za naplatu dugovanja i sudski izvršitelji) utvrđeni su nacionalnim zakonom države članice u kojoj se traži izvršenje.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Atlas izvršenja, razvijen u okviru projekta financiranog sredstvima EU-a, pruža informacije o postupcima izvršenja (postupci, zahtjevi, nadležnost, troškovi i rokovi) u sustavima izvršenja zemalja EU-a i Ujedinjene Kraljevine.

Posljednji put ažurirano: 02/06/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.