Bírósági határozatok végrehajtása

Ciprus
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben?

A végrehajtás az ítélet vagy végzés tartalmának kikényszerítése a bíróság és – néhány esetben – más hatáskörrel rendelkező tisztviselők/hatóságok (pl. az ingatlan-nyilvántartás [Ktimatológio]) segítségével. A bírósági ítéletet vagy végzést kieszközlő fél kérheti a bíróságtól végrehajtási intézkedések foganatosítását.

2 Mely hatóság vagy hatóságok hatáskörébe tartozik a végrehajtás?

A bírósági hivatal (végrehajtók) és az ingatlan-nyilvántartás. A késedelmes tartásdíj behajtására irányuló végzés végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóság a rendőrség.

3 Milyen feltételekkel bocsátható ki a végrehajtható jogcím vagy határozat?

Az ítélet vagy végzés a meghozatalával végrehajthatóvá válik. A fellebbezésre nyitva álló határidő önmagában nem függeszti fel a végrehajtást; a fellebbezőnek e célból indokolt kérelmet kell benyújtania.

3.1 Az eljárás

A nem bíróság által kibocsátott okiratok (pl. választottbírósági határozat) önmagukban nem végrehajthatók, de bíróság végrehajthatónak nyilváníthatja azokat. A nem bíróság által kibocsátott vagy külföldi bíróság által kibocsátott okiratok végrehajtására vonatkozó végzés meghozatalára illetékes bíróság az a körzeti bíróság – vagy tartással kapcsolatos végzés esetén az a családjogi bíróság –, amelynek illetékességi területén az a személy lakik, akivel szemben a végrehajtást foganatosítják. A bírósági ítéleteket általában az a jogász hajtja végre, aki a bíróság előtt eljárt, a lenti 3.1. pontban meghatározott végrehajtási módszerek egyikével.

A külföldi ítéletek két- vagy többoldalú egyezmény alapján történő nyilvántartásba vétele és végrehajtása tekintetében az igazságügyi és közrendi minisztérium – mint központi hatóság – jogi szolgálata (Nomikí Ypiresía) jár el. Egyéb esetekben magánjogászok is eljárhatnak.

Az eljárás költségei előre nem meghatározhatóak, azokat a bíróság hivatalvezetője a díjakról szóló rendeletek alapján számítja ki, és az a személy fizeti meg, akivel szemben az ítéletet hozták.

A végrehajtást főként a bíróságoknál állandó jelleggel köztisztviselőként alkalmazott végrehajtók (dikastikoí epidótes) végzik. A végrehajtási eljárás felgyorsítása érdekében a polgári ügyekben az iratkézbesítést 1996 óta magáncégek végzik, így a végrehajtóknak kizárólag az ítéletek végrehajtásával kell foglalkozniuk.

3.2 A főbb feltételek

Ciprusi felek közötti ítélet végrehajtása esetén a feltételek az ügytől függően változnak. Szükség van bírósági ítéletre, az ítélet kötelezettséget keletkeztető kézbesítésére és a megítélt összeg megfizetésének alperes általi megtagadására/elmulasztására.

A külföldi ítéletre vonatkozó végrehajtási végzés feltételeit általában a megfelelő egyezmény határozza meg. Az egyik szokásos feltétel ebben az esetben az, hogy az alperest a külföldi országban a vele szemben folyó eljárásról megfelelően értesítették.

4 A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege

4.1 Milyen típusú vagyontárgyakra vonatkozhat a végrehajtás?

A végrehajtás alá vonható dolgok közé tartoznak a bankszámlák, a részvények, a nyilvántartásban szereplő járművek, az ingatlanok és egyéb dolgok. Nem vonhatók végrehajtás alá azok a nagyon személyes dolgok, amelyek az alperes megélhetéséhez vagy munkavégzéséhez elengedhetetlenek.

A végrehajtási intézkedések a következők lehetnek:

 • ingóságok lefoglalása és értékesítése (éntalma katáschesis kai pólisis)
 • ingóságok átadására való felszólítás (éntalma parádosis) (amennyiben az ingó dolog volt a kereset tárgya, pl. részletre vásárlási szerződés megszegése miatt indított eljárásban a részletre vásárlási szerződés tárgya)
 • vagyontárgyak harmadik személynél történő lefoglalása (éntalma katáschesis eis cheíras trítou)
 • az ítéletben meghatározott összeg havi részletekben való törlesztésére való felszólítás
 • a pervesztes fél havi keresetéből történő levonásra való felszólítás (diátagma apokopís) (amelyet a végrehajtás érdekében a munkáltatónak kézbesítenek)
 • ingatlan birtokának átadására való felszólítás (diátagma apokopís)
 • ingatlan értékesítésére való felszólítás (éntalma pólisis)
 • ingatlan feltételes átadására való felszólítás (mesengýisi) (amelyet a bíróság a pervesztes fél kérelmére bocsáthat ki, amennyiben meggyőződött arról, hogy legfeljebb a következő három éven belül az ingatlanból származó jövedelem fedezi az ítéletben meghatározott adósságot, valamint annak kamatait és költségeit)
 • ingatlan megterhelése (epivárynsi) annak nyilvántartásba vételével
 • csőd
 • a vállalkozás felszámolása

Tartásra kötelezés esetén a végrehajtás keretében letartóztatási parancs (fylakistiríou éntalma) is kiadható az adóssal szemben.

4.2 Milyen következménnyel járnak a végrehajtási intézkedések?

Az adós és bármely harmadik fél köteles a végrehajtási intézkedést elrendelő ítéletet betartani. Amennyiben az adós megtagadja vagy elmulasztja teljesíteni a végrehajtási intézkedést elrendelő végzésben meghatározott cselekményeket, ellene a bírósági végzés megszegése miatti szabadságvesztési eljárás indítható.

Az a bank, amelynek a harmadik személyre vonatkozó végzést kézbesítették, köteles a megfelelő számlát befagyasztani, kivéve, ha ennek vitatására oka van. Ebben az esetben a bank köteles a végzést hozó bíróság előtt megjelenni és megindokolni, hogy a végzésnek miért nem kíván eleget tenni.

A nem vitatott végzések jogerőre emelkednek, és a bírósági ítélet kötőerejével rendelkeznek.

4.3 Meddig érvényesek ezek az intézkedések?

A végrehajtási intézkedések a meghozataluktól számított hat hónapig érvényesek. A végrehajtási intézkedéseket elrendelő ítélet a meghozatalától számított hat évig érvényes. Amennyiben ezen időszak alatt a végrehajtást nem végzik el, az ítélet a polgári perrendtartás 40D.8. szabálya szerint megújítható.

5 Van-e lehetőség az ilyen intézkedést engedélyező határozat elleni fellebbezésre?

A konkrét ügytől függően lehetséges jogorvoslattal élni például a végrehajtás felfüggesztése vagy a nyilvántartásba vétel törlése érdekében.

6 Vonatkoznak-e a végrehajtásra korlátozások, például az adósok védelméhez kapcsolódó korlátok vagy határidők?

Az adós védelme érdekében nem vonhatók végrehajtás alá azok a személyes dolgok, amelyek valamely személy megélhetéséhez vagy munkavégzéséhez elengedhetetlenek.

Emellett amennyiben az adós egy állami vagy önkormányzati szolgáltató, a közösség számára szükséges tárgyakat és berendezéseket – ideértve a fegyveres erők és a biztonsági erők felszereléseit, a művészeti, archeológiai, kulturális, vallási és történelmi jelentőségű tárgyakat, illetve a devizatartalékokat – szintén nem lehet végrehajtás alá vonni.

Ezenfelül az ingóságok lefoglalását és értékesítését napkelte és napnyugta között kell végrehajtani.

A lefoglalt (nem pénznek vagy értékpapírnak minősülő) vagyontárgyak csak a lefoglalást követő legalább három nap elteltével értékesíthetők, kivéve, ha azok kopásnak és elhasználódásnak kitett dolgok, vagy ha a tulajdonos ezt írásban kéri; amíg az értékesítés meg nem történik, a vagyontárgyakat megfelelő helyen kell tárolni, vagy azokat megfelelő személy őrizetében kell tartani.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 02/04/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.