Bírósági határozatok végrehajtása

Málta
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben?

A végrehajtás az ítélet kikényszerítése.

2 Mely hatóság vagy hatóságok hatáskörébe tartozik a végrehajtás?

Ez a kérelemtől függ. Például a zálogbejegyzést a közhiteles nyilvántartás igazgatója végzi, miután megkapta az ítélet hitelesített másolatát és a hivatalvezető igazolását arra vonatkozóan, hogy az ítélettel szemben nem érkezett be fellebbezés, és a fellebbezésre nyitva álló határidő eltelt, vagy az ítélettel szemben nincs helye fellebbezésnek.

3 Milyen feltételekkel bocsátható ki a végrehajtható jogcím vagy határozat?

A jog általános szabályai, valamint a polgári perrendtartás (a máltai törvénytár 12. fejezete) szerint a végrehajtható okiratok az alábbiak:

 • a bírósági irat, ha az adósság biztos, meghatározott összegű, esedékes és nem cselekmény megtételére irányul, valamint az adósság összege nem haladja meg a 25000 eurót. Ezt a polgári perrendtartás 166A. szakasza szabályozza;
 • a máltai bíróságok ítéletei és végzései;
 • a máltai közjegyző vagy más ilyen jogkörrel rendelkező állami tisztviselő által ellenjegyzett szerződések, amennyiben a szerződésben szereplő adósság biztos, meghatározott összegű, esedékes és nem cselekmény megtételére irányul;
 • a bírósági díjakra és az ügyvédek, jogi képviselők, közjegyzők, bírósági szakértők vagy más bírósági szakemberek és a tanúk költségeire vonatkozó költséglisták, kivéve, ha azokat a jogszabályban meghatározott módon vitatják;
 • a máltai választottbírósági központban bejegyzett választottbírósági döntések;
 • idegen és saját váltók;
 • közvetítési egyezségek, amelyeket a közvetítésben részt vevő felek végrehajthatóvá nyilvánítottak;
 • a fogyasztóvédelmi fórum határozatai.

Különös jogszabályok, például az adójogszabályok további végrehajtható okiratokat határozhatnak meg.

3.1 Az eljárás

A végrehajtható okiratokat a körülményeknek megfelelően az alábbi módszerekkel lehet kikényszeríteni:

 • ingóságok lefoglalására vonatkozó végzés;
 • ingatlan lefoglalására vonatkozó végzés;
 • kereskedelmi vállalkozás lefoglalására vonatkozó végzés;
 • ingóság vagy ingatlan vagy ingatlanhoz kapcsolódó jogok bírósági árverése;
 • harmadik félnél történő lefoglalásra vonatkozó végzés;
 • kilakoltatásra és az ingatlan elhagyására vonatkozó végzés;
 • in factum végzés;
 • tengeri hajók feltartóztatására vonatkozó végzés;
 • légi járművek feltartóztatására vonatkozó végzés;
 • in procinctu végzés.

Amennyiben a végrehajtható okiratot a 166A. szakasz alapján kívánják érvényesíteni, a bírósági irat mint végrehajtható okirat nyilvántartásba vételét kérelmező személy köteles a bíróság hivatalvezetőjéhez a bírósági irat törvényes másolatát – ideértve a kézbesítés bizonyítékát és az arra adott esetleges válaszok másolatát – benyújtani.

A többi végrehajtható okirat tekintetében az eljárás az okiratok jellege szerint változó. Ezek részleteiről a polgári perrendtartás 252. és azt követő szakaszaiból tájékozódhat.

3.2 A főbb feltételek

A feltételek az okiratok jellege szerint eltérőek. Ezek részleteiről a polgári perrendtartás 252. és azt követő szakaszaiból tájékozódhat.

4 A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege

4.1 Milyen típusú vagyontárgyakra vonatkozhat a végrehajtás?

Végrehajtás alá vonhatók az ingóságok, ideértve:

 • kereskedelmi vállalkozások részvényei és üzletrészei;
 • az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott hatóságok által kiadott működési engedélyek;
 • biztosítási kötvények;
 • hitelbiztosítékok és bármely szellemi vagy iparjogvédelmi jog.

Nem foglalhatók azonban le az alábbiak:

 • a mindennapi viseletre szánt ruházat, ágynemű és azok a tárgyak és bútorok, amelyek az adós és családja megfelelő életviteléhez észszerűen szükségesek;
 • az adós, házastársa vagy gyermekei szakmájának gyakorlásához szükséges személyes iratok és könyvek;
 • a közjegyzők nyilvántartásai és jegyzőkönyvei;
 • az adós, házastársa vagy gyermekei által tudomány vagy művészet tanulmányozásához vagy gyakorlásához szükséges eszközök és szerszámok;
 • mezőgazdasági tevékenységhez szükséges állatok és eszközök, valamint a levágott vagy földtől még el nem vált termény;
 • kizárólag állami szolgálatban álló légi járművek, ideértve a postai szolgáltatást, de kivéve a kereskedelmi szolgálatot;
 • teljes mértékben a máltai kormány szolgálatában bejegyzett tengerjáró hajók;
 • a felszentelt templomban használt vagy papok, szerzetesrendek vagy ezek tagjainak tulajdonában lévő papi ruházat és kegytárgyak;
 • a máltai rendőrség vagy fegyveres erők egy tagjának tulajdonában lévő fegyver, lőszer, felszerelés, eszköz vagy ruházat, amelyet feladatainak teljesítése közben használ.

Az ingatlanok, a kereskedelmi részesedések, a hajók, a vízi és légi járművek lefoglalhatók.

Az alábbi vagyontárgyakra vonatkozóan nem lehet harmadik személyekkel szembeni lefoglalásra irányuló végzést hozni:

 • fizetés vagy bér (ideértve a jutalmat, járadékokat, túlóra miatti béreket és más járandóságokat);
 • a társadalombiztosítási törvényben meghatározott járadék, nyugdíj, juttatás vagy segély, illetve a kormány által nyugdíjazott személyeknek nyújtott egyéb juttatás;
 • a kormány jótékony célú juttatásai vagy adományai;
 • a kifejezetten tartás céljából hagyott hagyomány, amennyiben az adósnak nincs más bevétele, és maga az adósság nem a tartással kapcsolatos;
 • a bíróság vagy közhiteles okirat által elrendelt tartás esedékes összege, ha maga az adósság nem a tartással kapcsolatos;
 • az adós számára a lakóhelyeként szolgáló épület megtervezésére, felépítésére és felújítására felvett hitel következtében elérhetővé vált pénzösszeg;
 • banki folyószámlahitelek, kivéve azokat a hitelkártyákat, amelyekkel az adós a vállalkozása kereskedelmi ügyleteit végzi;
 • bankgaranciák és hitellevelek.

4.2 Milyen következménnyel járnak a végrehajtási intézkedések?

Az intézkedések következtében a végrehajtható okiratokat kikényszerítik, vagyis a személy tulajdonát a jogszabályban meghatározott módon elvonják.

4.3 Meddig érvényesek ezek az intézkedések?

Ez esetenként változhat, de általánosságban elmondható, hogy a végrehajtási végzések azon okiratok végrehajthatóságának idejéig maradnak érvényben, amelyek alapján azokat kibocsátották. A harmadik féllel szembeni lefoglalásra irányuló végzés nem hosszabbítható meg, az addig marad hatályban, amíg bírósági végzés hatályon kívül nem helyezi.

5 Van-e lehetőség az ilyen intézkedést engedélyező határozat elleni fellebbezésre?

Az a személy, akivel szemben a végrehajtási végzést hozták, vagy bármely más érdekelt fél a végzést hozó bíróságnál fellebbezhet, kérelmezve a végrehajtási végzés részleges vagy teljes hatályon kívül helyezését. A fellebbezésről értesíteni kell az ellenérdekű felet, aki tíz napon belül az észrevételeit tartalmazó választ nyújthat be. A bíróság a felek meghallgatását követően dönt a kérelemről. Az említett határozattal szembeni fellebbezést a határozat nyilvános tárgyaláson történő kihirdetésétől számított hat napon belül kell benyújtani.

6 Vonatkoznak-e a végrehajtásra korlátozások, például az adósok védelméhez kapcsolódó korlátok vagy határidők?

A fellebbviteli bíróságok ítéletei az ítélet vagy végzés végrehajthatóságától számított tíz (10) év elteltével újból végrehajthatóvá válhatnak. Az alsó bíróságok vagy a kis értékű követelések tárgyában eljáró bíróság által hozott ítéletek öt év elteltével válhatnak újból végrehajthatóvá. A szerződésben foglalt végrehajtható okiratok, ha az adósság biztos, meghatározott összegű és esedékes, a máltai törvénytár 12. fejezetének 166A. szakasza szerinti intézkedések, valamint az idegen és saját váltók három év elteltével nyilváníthatók újra végrehajthatóvá. Az újbóli végrehajthatóvá nyilvánítás érdekében az illetékes bírósághoz kell kérelmet benyújtani. A kérelmezőnek esküt kell tennie a végrehajtatni kívánt adósság vagy követelés fajtájáról és arról, hogy az adósság vagy annak egy része továbbra is esedékes. Emellett ezekben az esetekben az elévülési idő harminc (30) év, amelyet a fent említett kérelemmel meg lehet szakítani.

 

Ez a webhely az Európa Önökért portál része.

Örömmel vesszük visszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe

Utolsó frissítés: 16/12/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.