Bírósági határozatok végrehajtása

Amennyiben a vitarendezés bíróságon történik, az eljárás végén két lépésnek kell megtörténnie. Először a bíróságnak ítéletet kell hoznia, majd az ítéletet a gyakorlatban is végre kell hajtani.

Ahhoz, hogy a másik féltől (az alperestől vagy az adóstól) a terhére szóló ítélet teljesítése (pl. a fizetés) kikényszeríthető legyen, a végrehajtó hatóságokhoz kell fordulni. Egyedül ezek a hatóságok rendelkeznek hatáskörrel arra, hogy az adóst fizetésre kényszerítsék, szükség esetén a rendfenntartó erők bevonásával.

A határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Brüsszel I. rendelet (átdolgozás) értelmében a határokon átnyúló esetekben, az Unió tagállamában hozott végrehajtható határozat birtokában lehetőség van más olyan tagállam végrehajtó hatóságához fordulni, ahol például az adósnak vagyona van, bármilyen közbenső eljárás lefolytatása nélkül (a rendelet eltörli az exequatur eljárást). Az adós, aki ellen a végrehajtást kérik, ellentmondással élhet a bíróságnál a végrehajtást illetően. A hatáskörrel rendelkező bíróságok, valamint a fellebbviteli bíróságok megnevezése és székhelye itt érhető el.

A végrehajtás célja általában pénzösszegek behajtása, azonban másféle kötelezettség teljesítése is lehet (kötelezettség valaminek a megtételére vagy valamitől való tartózkodásra, például áru leszállítása, munka elvégzése vagy birtokháborítás beszüntetése).

A határon átnyúló polgári jogi jogvitákban különféle európai eljárások (úgymint az európai fizetési meghagyás, a kis értékű követelések esetében alkalmazandó európai eljárás és az európai végrehajtható okirat) állnak rendelkezésre, az ítéletet azonban minden ilyen esetben a végrehajtás helye szerinti tagállam (rendszerint az adós tartózkodási helye vagy vagyonának holléte szerinti tagállam) nemzeti szabályainak és eljárásainak megfelelően kell végrehajtani.

A gyakorlatban a végrehajtás kezdeményezéséhez végrehajtható okiratra (bírósági ítélet vagy okirat) van szükség. A végrehajtási eljárásokról és az azokat végrehajtó hatóságokról (bíróság, adósságbehajtó hivatal vagy végrehajtó) a végrehajtás helye szerinti tagállam nemzeti joga rendelkezik.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Kapcsolódó link

Végrehajtási Atlasz, melyet egy uniós finanszírozású projekt keretében fejlesztettek ki, a 27 uniós tagállam és az Egyesült Királyság nemzeti rendszereiben alkalmazott végrehajtási eljárásokról (eljárások, követelmények, hatáskör, költségek és ütemezés) szolgál információkkal.

Utolsó frissítés: 02/06/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.