Kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą?

Jeigu sprendžiant ginčą dalyvauja teismas, proceso pabaigoje turi būti užtikrinti du veiksmai. Pirma, teismas privalo paskelbti sprendimą, o tada sprendimas turi būti įvykdytas praktiškai.

Kad priverstumėte kitą šalį (atsakovą arba savo skolininką) vykdyti jos atžvilgiu priimtą teismo sprendimą (pavyzdžiui, sumokėti skolą), turėsite kreiptis į vykdymo institucijas. Tik jos, prireikus pasitelkusios teisėsaugos institucijas, turi įgaliojimų priversti skolininką susimokėti.

Vadovaujantis reglamentu „Briuselis I (nauja redakcija), kuriame nustatoma tarpvalstybinėse bylose priimtų teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo tvarka, jei Sąjungos valstybėje narėje jūsų naudai priimtas vykdytinas teismo sprendimas, galite kreiptis į vykdymo užtikrinimo institucijas kitoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, kurioje skolininkas turi turto – tam nereikia tarpinės procedūros (Reglamentu egzekvatūros procedūra panaikinta). Vykdytiname sprendime nustatytas skolininkas gali kreiptis į teismą ir pateikti prašymą atsisakyti vykdyti teismo sprendimą. Kompetentingų teismų ir apeliacinės instancijos teismų pavadinimai ir adresai pateikiami čia.

Bendroji priverstinio vykdymo paskirtis – susigrąžinti pinigų sumas, tačiau gali būti reikalaujama įvykdyti ir kokią nors kitą prievolę (pareigą ką nors daryti arba ko nors nedaryti, pavyzdžiui, pristatyti prekes, baigti darbus arba nepažeisti turto valdymo teisės).

Tarptautinėse civilinėse bylose gali būti taikomos įvairios Europos procedūros (pavyzdžiui, Europos mokėjimo įsakymas, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra ir Europos vykdomasis raštas), tačiau visose tose bylose teismo sprendimas turi būti vykdomas vadovaujantis vykdymo valstybės (paprastai – kurioje yra skolininkas arba jo turtas) nacionalinėmis taisyklėmis ir procedūromis.

Jeigu pageidaujate kreiptis dėl priverstinio vykdymo, jums reikia turėti vykdomąjį dokumentą (teismo sprendimą arba kitą dokumentą). Vykdymo procedūras ir jas tvarkančias institucijas (teismus, skolų išieškojimo tarnybas ir antstolius) nustato tos valstybės narės, kurioje siekiama vykdymo, nacionaliniai įstatymai.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusi nuoroda

Pagal ES finansuojamą projektą parengtame vykdymo užtikrinimo atlase pateikiama informacija apie vykdymo užtikrinimo procedūras (procedūras, reikalavimus, kompetenciją, išlaidas ir laiką) ES valstybių narių ir Jungtinės Karalystės vykdymo užtikrinimo sistemose.

Paskutinis naujinimas: 02/06/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.