Izvrševanje sodnih odločb

Ko pri rešitvi spora sodeluje sodišče, je treba na koncu postopka izvesti dva ukrepa. Sodišče mora najprej izdati sodno odločbo, potem pa je treba to odločbo izvršiti v praksi.

Da bi drugo stranko (toženo stranko ali dolžnika) prisilili k izvršitvi sodne odločbe, izdane zoper njo (npr. k plačilu), se boste morali obrniti na izvršilne organe. Samo ti so pristojni, da dolžnika prisilijo k plačilu, pri čemer po potrebi pokličejo na pomoč policijo.

V skladu z Uredbo Bruselj I (prenovitev), ki ureja priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v čezmejnih zadevah, se lahko, če imate izvršljivo sodno odločbo, izdano v državi članici Evropske unije, obrnete na izvršilne organe v drugi državi članici, v kateri je na primer dolžnikovo premoženje, in sicer brez kakršnega koli vmesnega postopka (Uredba odpravlja postopek „eksekvature“). Dolžnik, proti kateremu zahtevate izvršitev, lahko pri sodišču vloži zahtevo za zavrnitev izvršitve. Imena in naslovi pristojnih sodišč ter sodišč, pristojnih za obravnavanje nadaljnjih pravnih sredstev, so na voljo tukaj.

Namen izvršbe je običajno izterjava denarnih zneskov, vendar gre lahko tudi za druge vrste obveznosti, ki jih je treba izpolniti (obveznost storiti neko dejanje ali se ga vzdržati, in sicer dobaviti blago, dokončati delo ali vzdržati se motenja posesti).

V čezmejnih civilnih zadevah se lahko uporabijo različni evropski postopki (kot so postopek z evropskim plačilnim nalogom, evropski postopek v sporih majhne vrednosti in postopek z evropskim nalogom za izvršbo), vendar je treba v vseh teh postopkih sodno odločbo izvršiti v skladu z nacionalnimi predpisi in postopki države izvršiteljice (običajno države, v kateri je dolžnik ali njegovo premoženje).

V praksi potrebujete izvršljivo listino (sodno odločbo ali notarsko listino), če želite zahtevati izvršbo. Izvršilni postopki in organi, ki jih izvajajo (sodišča, agencije za izterjavo dolgov in sodni izvršitelji), so opredeljeni v nacionalni zakonodaji države članice, v kateri se zahteva izvršba.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadevna povezava

Atlas izvrševanja, razvit v okviru projekta, financiranega s sredstvi EU, zagotavlja informacije o postopkih izvršitve (postopkih, zahtevah, pristojnosti, stroških in časovnem okviru) v sistemih izvrševanja držav EU in Združenega kraljestva.

Zadnja posodobitev: 02/06/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.