Kde a jak

Pokud se chcete obrátit na soud, může vyvstat řada otázek. Cílem této části je poskytnout odpovědi na případné otázky, které můžete mít v souvislosti se soudním řízením.