Hvor og hvordan

Et sagsanlæg kan give anledning til mange spørgsmål. Dette afsnit har til formål at stille de oplysninger til rådighed, som man kan have brug for i forbindelse med en retssag.