Πού και πώς

Η προσφυγή στο δικαστήριο είναι εύλογο να δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Στόχος της παρούσας σελίδας είναι να καλύψει τα κενά ενημέρωσης που ενδέχεται να αντιμετωπίσει κάποιος ο οποίος βρίσκεται ενώπιον μιας ένδικης διαδικασίας.