Kde a ako

Riešenie vecí súdnou cestou môže viesť k mnohým otázkam. Táto časť je zameraná na vyplnenie informačnej medzery, ktorá môže vzniknúť, keď sa stretnete so súdnym konaním.