Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område

Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område er et netværk af kontaktpunkter i medlemslandene, som hjælper med at lette det retlige samarbejde i straffesager