Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για ποινικές υποθέσεις

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για ποινικές υποθέσεις (ΕΔΔ - ποινικές υποθέσεις) είναι ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής που διευκολύνουν τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις