Kriminaalasjades tehtava Euroopa õigusalase koostöö võrgustik

Kriminaalasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik on kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd hõlbustavate liikmesriikide kontaktpunktide võrgustik