Europska pravosudna mreža u kaznenim stvarima

Europska pravosudna mreža u kaznenim stvarima (EJN u kaznenim stvarima) mreža je kontaktnih točaka u državama članicama koje doprinose olakšanju pravosudne suradnje u kaznenim stvarima