Europos teisminis tinklas baudžiamosiose bylose

Europos teisminis tinklas baudžiamosiose bylose (baudžiamųjų bylų ETT) yra valstybių narių kontaktinių asmenų, kurie padeda palengvinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, tinklas.