Európska justičná sieť pre trestné veci

Európska justičná sieť pre trestné veci (EJS pre trestné veci) je sieťou kontaktných miest v členských štátoch, ktoré uľahčujú justičnú spoluprácu v trestných veciach