Základní informace o EJS

Evropská justiční síť (trestní věci) je síť národních kontaktních bodů v členských státech EU určených v rámci ústředních orgánů a jiných příslušných orgánů, které mají konkrétní pravomoci v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech.

Úlohou EJS (trestní věci) je usnadnit justiční spolupráci v trestních věcech. Za tím účelem poskytuje právní a praktické poradenství a podporuje navazování přímých kontaktů mezi příslušnými vnitrostátními orgány. Kontaktní body EJS (trestní věci) se rovněž podílejí na organizaci a propagaci školení o soudní spolupráci v trestních věcech.

Internetové stránky EJS (trestní věci) nabízejí elektronické nástroje, jež mají usnadnit spolupráci, jakož i další praktické informace, včetně informací o spolupráci se zeměmi a justičními sítěmi mimo EU.

EJS (trestní věci) spravuje sekretariát, který sídlí v prostorách Eurojustu v Haagu. Vedoucím sekretariátu EJS je v současnosti pan Ola Löfgren.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.